• Bizi sosyal medyada da takip edin

 

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Teknopark Ankara Teknoloji Transfer Ofisi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası patent, marka ve endüstriyel tasarım başvuru süreçleri hakkında bilgi alabilir, Türk Patent Kurumu’nun ilgili dokümanlarına ofisimizden ulaşabilirsiniz. Patent başvurusunun hazırlanması, başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi hizmetleri için Teknopark Ankara Teknoloji Transfer Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Sınai Mülkiyet kavramı genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları kapsamaktadır.

İşletmeler, yüksek yatırım ve uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerin; yenilik, buluş ve sanayiye uygulanabilirlik basamaklarını içeriyor olması durumunda patent tescili ile üretim ve satış haklarını yasal olarak koruma altına alabilirler.

Piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin rakip firma ürünleriyle karıştırılmasını engellemek, tüketicilerin ürünlere güvenini sağlamak için firmalar, firma isimleri ve/veya ürün isimleri ile logolarını marka tescili ile koruyabilirler.

Ürünlerin katma değerini artırmak, tüketicilerin benzer özelliklere ürünler arasında satın alım tercihlerini etkilemek için endüstriyel tasarım kritik rol oynamaktadır. Sınai mülkiyet hakları kapsamında ürünlerin tasarımları tescil edilerek korunabilirler.

Patent/Faydalı Model Başvurusu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Marka Tescili Başvurusu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Sınai Mülkiyet Kanunu (6769) Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.