Misyon ve Vizyon

 


Misyon

Ülkenin ve bölgenin ulusal ve bölgesel ekosisteme katkıda bulunarak uluslararası ekosisteme entegre olmak, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün benimsetilmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik katma değere dönüştürülmesini sağlamak, ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunmak, Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını desteklemek, girişimciliği teşvik ederek ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek firmaların oluşmasını ve büyümesini sağlamaktır.

Vizyon

Ülkenin ve bölgenin ulusal ve bölgesel ekosisteme katkıda bulunarak uluslararası ekosisteme entegre olmak, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün benimsetilmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik katma değere dönüştürülmesini sağlamak, ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunmak, Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını desteklemek, girişimciliği teşvik ederek ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek firmaların oluşmasını ve büyümesini sağlamaktır.