• Bizi sosyal medyada da takip edin

Covid 19 salgın nedeniyle yıllık raporların teslim tarihi değişikliği

Her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda bakanlığa iletilmesi gereken onaylı yıllık raporların Teknopark Ankara Yönetimine son iletme tarihinin, 20 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Sirküleri başlıklı 17/04/2020 tarihli ve VUK-127/2020-6 sayılı yazısında, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığından, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda bakanlığa iletilmesi gereken onaylı yıllık raporların Teknopark Ankara Yönetimine son iletme tarihinin, 20 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında bölgemizde bulunan girişimci firmalarımızın, belirtilen tarihe kadar raporlarını teslim etmemesi halinde 10 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince;

Yıllık Faaliyet Raporu çıktısının alınmasından kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ve 2019 yılına ait tüm verilerin eksiksiz şekilde Ar-Ge portal’a kaydedilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süreye kadar eksiksiz teslim edilmeyen Yıllık Faaliyet Raporları ile ilgili firma bilgileri bakanlığa bildirilecek ve takip eden 3 ay (Haziran, Temmuz, Ağustos) girişimci firmanın muafiyet raporları onaylanmayacak ve Eylül ayında ihraç işlemleri başlatılacaktır.

Raporlarını iletmeyen ve Ar-Ge portal verileri eksik olan firmaların listesi Sanayi Bakanlığı üzerinden Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır. Olası bir denetim ve inceleme ile karşılaşılmaması adına verilerin zamanında ve eksiksiz olarak girilmesi, aylık muafiyet listelerinin zamanında teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Liste